Jakop Dalunde

En ström av politisk propaganda, popkultur och personlig prosa

0 notes

Om det politiska debattklimatet

Om det politiska debattklimatet

“Varför käbblar ni politiker bara, kan ni inte bara komma överens?” Det får man rätt så ofta höra. Då är det viktigt att komma ihåg att demokrati inte är ett sätt att komma överens, utan det bästa sättet att hantera det faktum att vi faktiskt inte är överens.

Minst lika ofta får man höra att ”det är ju ingen skillnad på partierna längre, de tycker ju bara likadant och trängs i mitten.” Men ändå…

View On WordPress

8 notes

malmerik:

The elections to the European parliament will take place between the 22nd and the 25th of May. It is crucial that as many as possible all across Europe participate in the elections. Although these are my personal reasons why I vote green, the image is a collaborative work between people from different countries that want to raise awareness on the elections and want to work towards a more sustainable and humane Europe.

Bra!

malmerik:

The elections to the European parliament will take place between the 22nd and the 25th of May. It is crucial that as many as possible all across Europe participate in the elections. Although these are my personal reasons why I vote green, the image is a collaborative work between people from different countries that want to raise awareness on the elections and want to work towards a more sustainable and humane Europe.

Bra!

2 notes

MP vill inte förbjuda anonyma bloggar

Sveriges Radio har nu ett inslag med rubriken “Miljöpartiet vill förbjuda anonyma bloggar”, vilket enligt mig är en missvisande slutsats av förslaget.

Förslaget är en del av ett större paket. För det första vill man på olika sätt  stärka vuxennärvaron på nätet - exempelvis på skolor. För det andra vill man också satsa på utbildning i hur man kan motverka näthat. För det tredje vill man ge ett uppdrag till rättsväsendet att tydligare prioritera näthatsbrott.

Sen handlar den fjärde delen om att göra ett tillägg i den så kallade “BBS-lagen”, Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Den lagen fungerar så som följer, enligt Wikipedia

Syftet med lagen är att fastställa ansvar för den som tillhandahåller tjänsten att hålla uppsikt över anslagstavlan och ta bort meddelanden som uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller meddelanden där den postande användaren uppenbart gjort intrång i upphovsrätten.

Det Miljöpartiets förslag går ut på är att lägga till “förtal” i den fetade uppräkningen här ovan.

Dessutom vill man göra det lättare att verkställa en annan del av nu gällande lagstiftning, nämligen (citat från wikipedia igen):

Ansvaret att följa lagen läggs på den som tillhandahåller själva tjänsten och inte på den som tillhandahåller infrastruktur eller hårdvara för tjänsten. Det vill säga att ansvaret inte ligger på webbhotellet eller internetoperatören. Detta innebär också att man, oavsett serverns placering, kan hållas ansvarig om man är svensk medborgare eller vistas i Sverige som utlänning.

Problemet här är ju att de flesta webbtjänster som svenska medborgare använder drivs i andra länder, därför vill man arbeta för ett internationellt regelverk för att hantera detta.

Även i framtiden ska man alltså kunna blogga anonymt, men MP vill samtidigt utreda hur man kan underlätta för rättsväsendet att lagföra brott mot ovan nämnda, nu gällande lagstiftning.

Uppdaterat: Nu finns det även en officiell kommentar på MP.se.

Uppdaterat 2: Från Miljöpartiets motion om digitala rättigheter:

6.1 Rätt att vara anonym

Liksom i den fysiska världen som vi tror anonymitet bör garanteras på internet: Det är viktigt att människor har möjlighet att delta anonymt på internet. För många är det en nödvändig förutsättning för att kunna diskutera djupa personliga frågor. Det finns många stödgrupper som har använt anonyma anslagstavlor för att få folk att öppna upp om frågor som de var för rädda eller skämts för att diskutera med sin familj. Det måste därför vara tillåtet att använda system som garanterar anonym tillgång till internet och krypterad kommunikation. Dessutom måste det också vara lagligt att driva Tor-noder, eller öppna wifinätverk, utan att hållas ansvarig för den anonyma trafiken. Det är också viktigt att medborgare har möjlighet att kontakta myndigheter anonymt. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Vi motsätter oss alla ansträngningar från auktoritära regimer att göra om sina restriktioner för fri kommunikation till internationella överenskommelser. Auktoritära länder och diktaturer brukar filtrera internet. Om demokratier också gör det tas det som en bekräftelse på att internet bör styras och övervakas Vi anser att det är viktigt för Sverige och Europa att visa att ett fritt och öppet internet är möjligt.”

56,182 notes

1,716,733 Plays
Michael Jackson
Beat It (Demo)

skylikethat:

lacienegasmiled:

Demo of Beat It composed using only Michael Jackson’s voice

As Jackson couldn’t fluently play any instruments, he would sing and beatbox out how he wanted his songs to sound by himself on tape, layering the vocals, harmonies and rhythm before having instrumentalists come in to complete the songs.

One of his engineers Robmix on how Jackson worked: “One morning MJ came in with a new song he had written overnight. We called in a guitar player, and Michael sang every note of every chord to him. “here’s the first chord first note, second note, third note. Here’s the second chord first note, second note, third note”, etc., etc. We then witnessed him giving the most heartfelt and profound vocal performance, live in the control room through an SM57. He would sing us an entire string arrangement, every part. Steve Porcaro once told me he witnessed MJ doing that with the string section in the room. Had it all in his head, harmony and everything. Not just little eight bar loop ideas. he would actually sing the entire arrangement into a micro-cassette recorder complete with stops and fills.”

Reasons why I laugh when people say he wasn’t a real musician.

Radiohead’s drummer just retweeted a link to you:

Congrats, babe. I feel famous by proxy now.

Wow. Magiskt.

(Source: harrattanparhar)